14-10-2014 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γεωτρήσεων"

14/10/2014 13:57  -  364 αναγνώσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ"