3/1/2011. Απόφαση 4. Κατάταξη Προσωπικού Δήμου Σητείας.

11/01/2011 10:28  -  2038 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Σητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σητείας

 Έχοντας υπόψη

1.      Τις διατάξεις των άρθρων  254,257,258,104, και 102 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2.      Τις διατάξεις του ν. 3870/2010 ( ΦΕΚ 163 Α΄)» Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

3.      Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3879/2010 ( ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

4.      Τις διατάξεις του άρθρου  259 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

5.      Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 ( ΦΕΚ 98 Α΄) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    Την κατάταξη των  κάτωθι υπαλλήλων στο  Δήμο Σητείας σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης  κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:

 

Α. Μόνιμο προσωπικό

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

ΠΕ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ

2

ΒΑΡΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ

3

ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

4

ΚΟΥΡΤΖΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΛΟΥΚΑΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΕ

5

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

6

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

7

ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

ΠΕ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ

8

ΜΑΝΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΕ

9

ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΜΕΩΝ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ

10

ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

ΠΕ

11

ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΕ

12

ΜΟΥΤΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

ΠΕ

13

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΕ

14

ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ

15

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ

16

ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

17

ΡΕΜΠΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

ΠΕ

18

ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΕ

19

ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

20

ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)

ΠΕ

21

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

22

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ

23

ΨΥΛΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΗΜΙΚΩΝ)

ΠΕ

24

ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΕ/ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

25

ΓΚΙΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕ

26

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

27

ΔΡΟΣΟΦΟΡΙΔΟΥ-ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ

ΤΕ

28

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

29

ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΕ

30

ΚΟΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

31

ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕ

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ

32

ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

33

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ

34

ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

35

ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

36

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

37

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

38

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΣΗΦ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

39

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ

40

ΦΑΜΠΡΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ

41

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

42

ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

43

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕ

44

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΥΛΟΣ

ΤΕ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

ΤΕ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ

45

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

46

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ

47

ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ

48

ΑΜΠΟΥΛΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

49

ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΕ

50

ΒΕΒΑΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΕ

51

ΓΑΛΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

52

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΕ

53

ΓΚΙΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

54

ΔΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

ΔΕ

55

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ

56

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

57

ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

58

ΚΑΖΑΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ

59

ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

60

ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΔΕ

61

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΕ

62

ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

63

ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ

64

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΕ

65

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

66

ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

67

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

68

ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ

69

ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΣΗΦ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

70

ΛΟΥΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

71

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ

72

ΜΑΝΕΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

ΔΕ

73

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ

74

ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

75

ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΔΕ

76

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

77

ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ

78

ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

79

ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΕ

80

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

81

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΕ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΔΕ

82

ΠΕΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

83

ΠΛΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

84

ΡΑΪΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ

85

ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

86

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ

87

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

88

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΕ

89

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

90

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

91

ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ

92

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΕ

93

ΤΟΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΔΕ

94

ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ

95

ΤΡΙΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

96

ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΔΕ

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ

97

ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ

98

ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ

99

ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΕ

100

ΦΟΥΝΤΟΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ

101

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΕ

102

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΔΕ

103

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

ΔΕ

104

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ

105

ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

106

ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ

107

ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ

108

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΕ

ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ

109

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ

110

ΑΪΛΑΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΕ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

111

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

112

ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

113

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΕ/ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

114

ΒΔΟΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ

115

ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

116

ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

117

ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

118

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΛΩΡΙΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

119

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

120

ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

121

ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

122

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

123

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

124

ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

125

ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

126

ΛΟΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

127

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

128

ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ

ΥΕ

129

ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

130

ΜΠΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ

131

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

132

ΡΑΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ/ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

133

ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

134

ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ

135

ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

136

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

137

ΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

138

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ

139

ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ/ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Β. Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΩΤΗΣ

ΠΕ

 

ΠΕ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

2

ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕ

 

ΤΕ / ΓΕΩΠΟΝΟΣ

3

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

 

ΔΕ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΔΕ

 

ΔΕ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

5

ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6

ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

7

ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

 

 ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

8

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

9

ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

10

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΛΩΡΙΟΣ

ΥΕ

 

 ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

11

ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

12

ΚΑΡΕΛΑ ΙΣΜΗΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

13

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

14

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

15

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

16

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ –ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

17

ΜΙΣΑΝΤΩΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

18

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΗΛΙΑΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

19

ΠΑΣΠΑΛΑΡΑΚΗ-ΖΕΡΒ. ΕΛΕΝΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι

20

ΑΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΑ

21

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2,5 ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΑ

22

ΚΟΪΝΑΚΗ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1,5 ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΑ

23

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΕ

 

ΥΕ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2 ΩΡΕΣ / ΗΜΕΡΑ

 Γ. Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία

1. ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ