8.1.2015. Αναστολή λειτουργίας Γυμνασίων Δήμου Σητείας την Πέμπτη 8.1.2015 λόγω κακοκαιρίας

08/01/2015 11:16  -  368 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                           Σητεία : 8 – 1 - 2015
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                        Αριθμ. απόφασης : 6

                                                           Αριθμ. Πρωτ. : 37
Ταχ. /νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9          
Τ.Κ. 723 00 ΣΗΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική
Τηλέφωνο : 28433 40540,543
F A X : 28430 24584
E- mail : info@sitia.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σητείας


`Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, και 94 παρ.4, εδαφ. 27 για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στον Δήμο μας, λόγω χιονόπτωσης, τις χαμηλές θερμοκρασίες και το γεγονός ότι δεν λειτουργεί λόγω βλάβης το σύστημα θέρμανσης του 1ου Γυμνασίου Σητείας, του 2ου Γυμνασίου Σητείας και του Γυμνασίου Τουρλωτής.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας για μία ημέρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 των σχολείων του Δήμου μας:
1. του 1ου Γυμνασίου Σητείας
2. του 2ου Γυμνασίου Σητείας και
3. του Γυμνασίου Τουρλωτής
λόγω καιρικών συνθηκών, χαμηλών θερμοκρασιών και έλλειψης θέρμανσης.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Λασιθίου και στους Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ