7.1.2015.Αναστολή λειτουργίας σχολείων στη Δημοτική Ενότητα Λεύκης λόγω κακοκαιρίας.

07/01/2015 13:01  -  439 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                       Σητεία : 7 – 1 - 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                        Αριθμ. απόφασης : 4

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ                    Αριθμ. Πρωτ. : 21

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                                 

Τ.Κ    723 00    ΣΗΤΕΙΑ                                                           

Τηλέφωνο :28433 40540,543                                           

F A X    : 28430 24584                                                    

E- mail : info@sitia.gr                           

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σητείας

Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων  1, 58,  και  94 παρ.4, εδαφ. 27  για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες  που επικρατούν  σήμερα, ιδιαίτερα στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης  του Δήμου μας, λόγω  χιονόπτωσης και την ανάγκη  διακοπής των μαθημάτων   στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας για μία ημέρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 των παρακάτω Σχολείων,  Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου του Δήμου Σητείας, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, και συγκεκριμένα χιονόπτωση και ολισθηρότητα του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των μαθητών,  προς αποφυγή ατυχημάτων.

1.   Νηπιαγωγείο Ζήρου

2.   Δημοτικό  Σχολείο Αρμένων

3.   Γυμνάσιο Χανδρά.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Λασιθίου και στους Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων.

                           

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                   ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ