8.1.2015. Αναστολή λειτουργίας σχολείων Δημοτικής Ενότητας Λεύκης την Παρασκευή 9.1.2015 λόγω κακοκαιρίας

08/01/2015 13:48  -  375 αναγνώσεις

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Σητεία : 8 – 1 - 2015                                                                                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                 Αριθμ. απόφασης : 8

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                  Αριθμ. Πρωτ. :45

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πατρ. Βαρθολομαίου 9                                                                 

Τ.Κ.723 00 ΣΗΤΕΙΑ                                                           

Πληροφορίες: Παπαμικρού Αγγελική

Τηλέφωνο : 28433 40540,543                                           

F A X    : 28430 24584                                                    

E- mail : info@sitia.gr                           

                                             

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος  Σητείας

`Εχοντας υπόψη :

1.    Τις διατάξεις των άρθρων  1, 58,  και  94 παρ.4, εδαφ. 27  για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων του Ν. 3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες  που επικρατούν  τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα στη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης  του Δήμου μας, λόγω  χιονόπτωσης και την ανάγκη  διακοπής των μαθημάτων   στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας και για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 των παρακάτω Σχολείων, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου του Δήμου Σητείας, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, και συγκεκριμένα χιονόπτωση και ολισθηρότητα του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των μαθητών,  προς αποφυγή ατυχημάτων.

1.   Νηπιαγωγείο Ζήρου

2.   Δημοτικό  Σχολείο Αρμένων

3.   Γυμνάσιο Χανδρά.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Λασιθίου και στους Διευθυντές των παραπάνω σχολικών μονάδων.

                         

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ