14-4-2016.Ανακοίνωση για κτηνοτρόφους Δήμου Σητείας(κατάθεση κτηνοτροφικών δηλώσεων).

14/04/2016 12:00  -  245 αναγνώσεις

Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι του Δήμου  μπορούν να καταθέτουν την κτηνοτροφική τους δήλωση για το έτος 2016, κατά το χρονικό διάστημα από 1  μέχρι και  31  Μαΐου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.                                      

Για την κατάθεση της κτηνοτροφικής δήλωσης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Κτηνοτροφική δήλωση συμπληρωμένη σε -3- (Τρία) αντίγραφα.                                       

2) Τρείς (3) Φωτογραφίες.                                                                       

3) Τρείς (3) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμός των κατεχόμενων ζώων, το είδος, το γένος και ο κωδικός αριθμός αυτών.                              

4) Τρία (3) Αντίγραφα του μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.       

5) Αντίγραφα τίτλων κατοχής βοσκοτόπων ή αντίγραφα συμφωνητικών ενοικίασης βοσκοτόπων.                                  

6)  Άδεια βοσκής σε γεωργική ζώνη.                                                 

 7)  Άδεια βοσκής σε δημοτικές ή δημόσιες εκτάσεις.            

   Για περισσότερες πληροφορίες στo τηλέφωνο 28433 40569 .

 

                              Από το Δήμο Σητείας.