5-9-2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

18/09/2014 10:53  -  424 αναγνώσεις

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Σητεία :  5 - 9-2014

  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    

     ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :  Π. Βαρθολομαίου 9                                                            Αριθμ. Αποφ : 1465                    

72300  ΣΗΤΕΙΑ

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δήμαρχος  Σητείας

Έχοντας υπόψη:

1)             Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ.9 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)            Την υπ’ άριθμ.  3/18-8-2014   Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους για τη γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σητείας:

1

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

2

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

3

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΙΔΙΩΝ

   

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

4

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

5

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

 

ΓKΙΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

 

6

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΡΟΥ

 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

8

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΡΟΥ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

9

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΟΥ

 

ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

 

ΓΚΙΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

11 

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΩΝ

 

ΓΚΙΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

12

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΤΡΟΥ

   

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

13

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΙΝΩΝ

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

14

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΙΑΣ

 

ΝΙΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

15

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μ.ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

16

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

 

ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

 

ΤΣΙΜΗΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

19

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

20

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

21

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

 

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

22

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΙΣΣΟΥ

 

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

23

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ρ.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

24

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΠΗΣ

 

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

26

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΑΣ

 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

27

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

 

ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΕΖΙΟΥ

 

ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

29

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΔΡΑ

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

30

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

                                                                                   Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

 

                                                                                   ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ