ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ"

06/10/2014 12:59  -  466 αναγνώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ"