02-06-2016 Υποβολή προσφορών για την "Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών"

02/06/2016 07:47  -  203 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας πρόκειται να προβεί στην "Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στην  Τ.Κ Κρυών" συνολικής δαπάνης 8.128,47  χωρίς ΦΠΑ.

Με τα υλικά αυτά θα επισκευαστούν ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 6ης Σεπτεμβρίου του 2015 σε περιοχές των Τ.Κ. Κρυών, Λιθινών & Παπαγιαννάδων.

Πρόκειται για σωληνώσεις και λοιπά υδραυλικά εξαρτήματα, διατομών κυρίως Φ75-Φ125.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση με τις προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό και να καταθέτουν τις προσφορές τους έως τις 9/6/2016.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ.: 28433 40553

Υπεύθυνος Υπάλληλος: Γιάννης Βιτσεντζάκης