Ορθή επανάληψη διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου (κοινοτικό κατάστημα) στην Κοινότητα Πεύκων.

25/08/2023 11:11  -  1 αναγνώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ