19-11-2015.Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μηχανημάτων άρδευσης

19/11/2015 13:34  -  295 αναγνώσεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

           ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                          Σητεία       19  - 11   -2015

        ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                                         

Ταχ.Δ/νση : Π.Βαρθολομαίου 9                                       Αρ. Πρωτ. 6253               

Ταχ.Κώδ : 72300                                              

Πληροφ. Σαββιδάκης Νικόλαος                                                                                           

                ΓΕΩΠΟΝΟΣ                                                       

Tηλ:(28433)40524    FAX:(28430)24584                                                                                                                                                                                

E-mail:sabidakis@sitia.gr  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: << Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια μηχανημάτων άρδευσης >>  

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας  θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο  την προμήθεια μηχανημάτων άρδευσης όπως αναλυτικά περιγράφονται  στην σχετική τεχνική έκθεση της  Υπηρεσίας άρδευσης  του Δήμου και  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 192/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανωτέρω προμήθεια είναι :

α/α

Μηχάνημα

Ποσότητα

Τιμή

Σύνολο

1

Τόρνος

1

2500

2500

2

Φρεζοδράπανo Μετάλου

1

752

752Σύνολο

 

3.252,00ΦΠΑ

 

747,96Κόστος

 

3.999,96

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη σχετική τεχνική έκθεση της υπηρεσίας άρδευσης του Δήμου με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9-Σητεία, τμήμα άρδευσης.

Η ανάθεση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προσφοράς των ειδών της τεχνικής έκθεσης

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα  23  Νοεμβρίου  2015 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, υπ΄όψιν της αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί προς το Δήμαρχο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Πατεράκης