13-5-2016 Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας : Διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών

13/05/2016 15:24  -  325 αναγνώσεις

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για την "Προμήθεια καταστροφέα κλαδιών για ανάγκες πυροπροστασίας",

 διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1) Αρ. (1):   Γενικά για τον καταστροφέα κλαδιών,  τελευταία πρόταση :  "...αλλά και παλέτες και άλλα οργανικά απόβλητα"

Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρεται η δυνατότητα ανταπόκρισης της μηχανής στην πιθανότητα  ρίψης έτερων ξυλωδών αντικειμένων, και όχι στην δυνατότητα επεξεργασίας ξύλινων αντικειμένων που φέρουν μεταλλικά στοιχεία. Επομένως διευκρινίζεται ότι:

Δεν θεωρείται υποχρεωτικό, ο προσφερόμενος θρυμματιστής να δύναται να επεξεργάζεται ξύλινα αντικείμενα που φέρουν μεταλλικά στοιχεία (π.χ. καρφιά).

2) Αρ. (4) : Σύστημα θρυμματισμού , φράση : "Η ενδεικτική μέση απόδοση του μηχανήματος θα πρέπει να ξεπερνά τα 20m3/h μικτού υλικού κατεργασίας".

Η προδιαγραφή αφορά στην ποσότητα του προς κατεργασία και όχι του κατεργασμένου υλικού (θρύμματος).

3) Αρ. (7)  Πλαίσιο (τρέιλερ), τελευταία πρόταση:  "ασφάλεια αποσύνδεσης (αυτόματη ενεργοποίηση φρένων σε περίπτωση αποσύνδεσης)"

Στην συγκεκριμένη φράση, το κείμενο σε παρένθεση αναφέρεται ως παράδειγμα συστήματος ασφάλειας του τρέιλερ,( που αξιολογείται θετικά),  και όχι ως δεσμευτικός όρος.

Επομένως δεν συμπεριλαμβάνεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές "αυτόματη ενεργοποίηση φρένων σε περίπτωση αποσύνδεσης",

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 28433 40553, 6972554671 και στο ηλ. ταχυδρομείο :  vitsentzakis@sitia.gr