Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023- 2024

06/04/2023 11:55  -  1 αναγνώσεις

 

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και
της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-
2024

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και

της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΙΔΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-

2024