18-12-2015 Διευκρίνηση επί του Διαγωνισμού της 22ας Δεκεμβρίου με τίτλο: «Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής»

18/12/2015 11:31  -  412 αναγνώσεις

   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  

 

Για τον διαγωνισμό της 22ας Δεκεμβρίου για την «Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευσηστον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής»:

Στα τεύχη δημοπράτησης, όσον αφορά στις ονομασίες των δένδρων, τόσο στο Παράρτημα Α-1 Τεχνική έκθεση – Προδιαγραφές, όσο και στο Παράρτημα Β - Έντυπο Προσφοράς, έχει αναγραφεί λανθασμένα η λατινική ονομασία για την Ψευδοπιπεριά, το είδος δηλαδή με α/α  35.

Διευκρινίζουμε ότι η προσφορά θα αφορά στην προμήθεια δένδρων  Ψευδοπιπεριάς – Schinus Molle ανεξάρτητα με τη λανθασμένη αναγραφή της λατινικής ονομασίας στα σχετικά έντυπα.

Επίσης προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, διατίθενται συνημμένα στην παρουσα ανακοίνωση:

Α) αρχείο σε μορφή excel για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στους υπολογισμούς της προσφοράς και

Β) το έντυπο προσφοράς σε μορφή word το οποίο οι έχοντες λάβει ηλεκτρονικά τα τεύχη,  (που έχουν στείλει επιβεβαίωση παραλαβής) μπορούν να διαμορφώσουν και να καταθέσουν, σφραγισμένο από την επιχείρησή τους. Σφραγίδα του Δήμου θα μπει εκ των υστέρων από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας

 

Δήμος Σητείας

Γιάννης Βιτσεντζάκης

Τηλ: 28433 40553