22-12-2015 Ανάρτηση πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής»

22/12/2015 14:23  -  389 αναγνώσεις

Προς ενημέρωση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό της 22ας Δεκεμβρίου 2015 για την «Προμήθεια μεγάλων ενδημικών δέντρων για δενδροφύτευση στον ιστό της πόλης με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής», αναρτάται το πρακτικό του διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών-τεχνικών προδιαγραφών

Το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα διενεργηθεί την Πέμπτη 24/12/2015 ως αναφέρεται και στο συνημμένο έγγραφο.