Συμβάσεις ανδόχων του έργου «Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών» στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

03/04/2023 11:10  -  1 αναγνώσεις

Συμβάσεις ανδόχων του έργου «Δράση για την Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών» στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»