Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

15/12/2020 09:52  -  1 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (του άρθρου 32, παρ2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 για την ανάθεση του έργου με τίτλο : «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»