ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ 2019

28/02/2019 12:07  -  1 αναγνώσεις

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σητεία 26  -  2 - 2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                 

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ                                           

 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού παραλίας  2019 σε όμορες επιχειρήσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

    Ο Δήμος Σητείας ενημερώνει τους επιχειρηματίες των οποίων η επιχείρηση είναι όμορη αιγιαλού, παραλίας και ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθεί η χρήση  για το 2019 να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία των κατά τόπους Δημοτικών Ενοτήτων το αργότερο μέχρι 15/3/2019 προκειμένου η διαδικασία παραχώ-ρησης να ολοκληρωθεί μέχρι 31/3/2019 όπως προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. παραχώρησης.   Από 1η Απριλίου οι παραχωρήσεις  θα διενεργούνται από το  Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου στον ΄Αγιο Νικόλαο.  

Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακ-λίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1) αίτηση 

2) φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας του κα-ταστήματος που είναι όμορο του αιγιαλού-παραλίας

3) αποτύπωση του αιτούμενου χώρου  σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρ.11 Ν. 4281/2014 ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή  «OPEN»  της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή σε απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμμα-τος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται., που ελέγχε-ται και θεωρείται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

4) Δημοτική ενη-μερότητα.  Εφόσον τα 2 και 3 δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί και ισχύουν, το οποίο θα αναφέρεται ρητά  στην αίτησή σας, δεν θα υποβληθούν εκ νέου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα των γραφείων μας στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, Σητείας 28433 40530, Λεύκης 28433 40002, Ιτάνου 28433 40802 , Ανάληψης 28430 51105.

 

Ο  Πρ/νος Εσόδων

 

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ