13-09-2021 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

13/09/2021 14:10  -  1 αναγνώσεις

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ.Δ/νση:   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                

Τ.Κ               723 00 

Τηλέφωνο: 28433 40500,501,555                                    Σητεία : 13/09/2021

Fax:  28430 24584                                                   

E-mail:    info@sitia.gr

 

                                                       ΠΡΟΣ:   Φορείς και πολίτες του Δήμου Σητείας

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ:  Διαβούλευση «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ».   

 

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον: «κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης», έρχεται σε διαβούλευση με τους Φορείς και Πολίτες του  Δήμου Σητείας τους οποίους καλεί: να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις ή αντιρρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 17-09-2021 στο Fax: 28430 29243 και στο info@sitia.gr.

 

    Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται για  τον «κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης»  είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr όπου είναι αναρτημένα όλα τα σχετικά αρχεία, καθώς και  από  το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου   στο  τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 28430 29243 email: meramveliotakis@sitia,gr  και στο info@sitia.gr 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

Συνημμένα:

α) απόφαση 33/2021 Ε.Π.Ζ

β) κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης