Διαβούλευση επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Σητείας

23/06/2022 13:28  -  1 αναγνώσεις

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με  την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, έρχεται σε διαβούλευση με αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες, τους οποίους καλεί  να καταθέσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις  ή τις προτάσεις τους επί του Σχεδίου του Κανονισμού, μέχρι την Παρασκευή 08-07-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση fotinaki@sitia.gr ή στα γραφεία του Δήμου, στην υπάλληλο Φωτεινάκη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.