Διαβούλευση επί του σχεδίου κανονισμού εκτέλεσης οχλουσών και ρυπογόνων οικοδομικών εργασιών στον οικισμό Μόχλος.

30/03/2023 14:08  -  1 αναγνώσεις

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με  την έγκριση του κανονισμού εκτέλεσης οχλουσών  και ρυπογόνων οικοδομικών εργασιών  εντός των ορίων του οικισμού Μόχλου, της Κοινότητας Τουρλωτής, κατά τη θερινή περίοδο, σας καλεί να καταθέσετε εγγράφως τις παρατηρήσεις  ή τις προτάσεις σας επί του σχεδίου του κανονισμού, μέχρι τη Δευτέρα 10-04-2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση fotinaki@sitia.gr ή στα γραφεία του Δήμου, στην υπάλληλο Φωτεινάκη Μαρία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.