«Δημόσια Διαβούλευση του έργου Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας».

28/01/2015 13:54  -  1077 αναγνώσεις

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο διακήρυξης του έργου : "Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης & Σητείας που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Πρόσκληση 53) με κωδικό ΟΠΣ 494186 και συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 283.656,10 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης : 28/1/2015

Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης : 6/2/2015

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του παρόντος σχεδίου διακήρυξης συμπλήρωνοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται και εν συνεχεία αποστέλλοντας το είτε στο e-mail του Δήμου info@sitia.gr είτε στο φαξ 28430 24584.

Επισυνάπτονται τα τεύχη της Διακήρυξης και το έντυπο υποβολής προτάσεων/παρατηρήσεων