27-7-2018.Ανοιχτή πρόσκληση για διαβούλευση <<Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς τ.κ. Παλαικάστρου>>.

27/07/2018 13:55  -  1 αναγνώσεις

ελληνικη δημοκρατια                                                        ΣΗΤΕΙΑ: 27-07-2018                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4209 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ             723 00 

Πληροφορίες: Φουντουλάκης Ιωάννης 

Τηλέφωνο:  28433 40500, 501,555

Fax    :   28430 24584

E-mailinfo@sitia.gr 

 

                            Προς:   Φορείς και πολίτες του Δήμου Σητείας

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση « ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ» .

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ», έρχεται σε διαβούλευση με τους  Φορείς και πολίτες του Δήμου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους μέχρι την  Τρίτη 31-07-2018.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται, για τον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ είτε  από την ιστοσελίδα του Δήμου  όπου θα είναι αναρτημένο καθώς και από το τμήμα οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μέχρι την Τρίτη 31-07-2018  στο  τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 28430 29243 email: meramveliotakis@sitia.gr  και info@sitia.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜ. ΑΡΧΕΙΑ