Διαβούλευση για τον κανονισμό άρδευσης του Δήμου Σητείας.

22/04/2016 14:31  -  544 αναγνώσεις

 E-mail: info@sitia.gr                                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για τον κανονισμό άρδευσης του Δήμου Σητείας.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον κανονισμό  άρδευσης του Δήμου Σητείας, έρχεται σε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους χρήστες των δικτύων άρδευσης του Δήμου, τους οποίους καλεί:

Να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους μέχρι την  Πέμπτη 28-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Λεβεντέρης Χαράλαμπος