ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ & ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

02/01/2012 14:48  -  211 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το θέμα «Επέκταση τέλους κοινοχρήστου χώρου για χρήση εδάφους και υπεδάφους στα νέα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Σητείας», σύμφωνα με την υπ''αριθ.209/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, είτε στο e-mail : info@sitia.gr, είτε στο fax του Δήμου Σητείας: 28430 24584.

Καταληκτική Ημερομηνία Διαβούλευσης: η 13η Ιανουαρίου 2012

Με την πάροδο της προθεσμίας αυτής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας , αφού λάβει υπόψη τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν, θα συζητήσει το θέμα και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Επισυνάπτουμε την υπ''αριθ.209/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: