ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

11/11/2011 14:22  -  1548 αναγνώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έληξε η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για το έργο "Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για το Δήμο Σητείας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας".

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης με την υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων, τις οποίες θα αξιολογήσουμε προκειμένου να προβούμε στη διακήρυξη του διαγωνισμού.