Δημόσια Διαβούλευση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σητείας 2011-2014

28/09/2011 08:48  -  1761 αναγνώσεις

Το  "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σητείας 2011-2014" είναι στη διάθεση όλων των πολιτών προς δημόσια διαβούλευση.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών, αλλά και των τοπικών επαγγελματικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου για τους νέους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με υποβολή προτάσεων.

Για τη δική μας Δημοτική Αρχή η γνώμη σας μετράει, η γνώμη σας έχει αξία. Και θέλουμε να την ακούσουμε πριν διαμορφώσουμε οριστικά το νέο επιχειρησιακό μας σχέδιο