Παράταση υποβολής προτάσεων για το έργο "Σύστημα Παρακολούθησης της Εφαρμογής Στρατηγικής Αειφορίας για το Δήμο Σητείας και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας"

27/10/2011 12:24  -  1571 αναγνώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση στην υποβολή προτάσεων για το έργο "Σύστημα Παρακολούθησης της Εφαρμογής Στρατηγικής Αειφορίας για το Δήμο Σητείας και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας".

Νέα ημερομηνία ορίζεται : η 10η Νοεμβρίου 2011.