ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:<<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ>>.

15/11/2011 10:40  -  1579 αναγνώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι έληξε η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για το έργο: <<Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Σητείας>>.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης με την υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων, τις οποίες θα αξιολογήσουμε προκειμένου να προβούμε στη διακήρυξη του διαγωνισμού.