ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

07/02/2024 14:04  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Σητείας προσκαλεί και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (του άρθρου 32, παρ2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ως τροποποιήθηκε και ισχύει για την ανάθεση του έργου με τίτλο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ                                           

Αρχεία