ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

31/01/2020 15:36  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                          

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 05 Φεβρουαρίου έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

  1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81, για το έτος 2020.
  2. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, στον Σταματελάτο Ιωάννη – Γεράσιμος για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος».
  3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στην Δράκου Κυριακή   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος της  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 66
  4. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στην Καφεσάκη Ελπίδα για τοποθέτηση ΚΑΝΤΙΝΑ στο αλιευτικό καταφύγιο ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ.
  5. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στην Παπαδάκη Άννα  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Κ. Καραμανλή 20.
  6. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στον Παπακωνσταντίνου Αντώνιο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  « Παραδοσιακό Καφενείο» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 159.
  7. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στη Κουβαράκη Αικατερίνη  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος της «Σνακ ΜΠΑΡ» , επι της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.
  8. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στο Μοσχολιδάκη Εμμανουήλ   για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του «καφε -  ΜΠΑΡ» , επι της οδού Ελ. Βενιζέλου 179

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

         ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ