Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2023 στο ν.π. Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

14/03/2023 09:19  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 15-3-2023 και λήγει την Παρασκευή  24-3-2023

(10 ημερολογιακές ημέρες)