16/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

16/10/2020 14:41  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΜΕ 1/2020