20/10/2020 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

20/10/2020 08:22  -  1 αναγνώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ