Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση προϋπολογισμού Δ.Ο.Κ.Α.Σ οικ. έτους 2023

17/02/2023 13:35  -  1 αναγνώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αρχεία