Δ.Ο.Κ.Α.Σ - Διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στο Παλαίκαστρο

04/06/2020 08:38  -  1 αναγνώσεις

Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. πρόκειται να προβεί στη διενέργεια φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στο Παλαίκαστρο.