23-01-2019.Ανακοίνωση σχετική με τις εκλογές Μαΐου 2019.

23/01/2019 11:07  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

          Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την εγκ. αρ. 38/2018 της Δ/νσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

          Οι πολίτες της ένωσης που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του τόπου κατοικίας τους.

          Σημειώνεται ότι στις εκλογές αυτές, οι πολίτες θα μπορούν να ψηφίσουν για πρώτη φορά για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών.

          Επίσης, εφόσον το επιθυμούν, αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου και του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου, με την προϋπόθεση της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των οικείων δήμων.

          Η προθεσμία εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019, λήγει 28 Φεβρουαρίου 2019. οι ως άνω ενδιαφερόμενοι, κάτοικοι του Δήμου μας, πρέπει να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία ( Γραφείο Δημοτολογίου – Εκλογικών θεμάτων, ΚΕΠ Δήμου Σητείας) προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας ( αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) και αποδεικτικό έγγραφο τόπου κατοικίας (το παραλαμβάνουν από το Δήμο Σητείας προσκομίζοντας το πρόσφατο Ε1), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση- δήλωση εγγραφής.

Πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών παρέχονται από το Γραφείο Δημοτολογίου – Εκλογικών θεμάτων του Δήμου μας στα τηλέφωνα 2843340700 και 2843340707.