24-4-2013.Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού (πληροφοριακές πινακίδες & οικολογικά χρώματα) του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) για τη Δημιουργία Οικοτουριστικών – Γεωλογικών Διαδρομών στο Δήμο Σητείας

24/04/2013 12:22  -  845 αναγνώσεις

                            

Ταχ.Δ/νση: Α.Παπανδρέου 6, 72300                                Σητεία, 24/4/2013

Πληροφορίες : Βαγγέλης Περάκης                                    Αρ.Πρωτ.: 316

Τηλ.: 2843023775                                                          Αρ.Μελέτης : 24/2012

Fax: 2843022681

E-mail: depotas@otenet.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ νο 1/2013

Προμήθεια εξοπλισμού (πληροφοριακές πινακίδες & οικολογικά χρώματα)

του Δημοτικού Οργανισμού

Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

για τη Δημιουργία Οικοτουριστικών – Γεωλογικών Διαδρομών στο Δήμο Σητείας  

στο πλαίσιο του Έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία

Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ με ΦΠΑ ή 34.146,34 € πλέον ΦΠΑ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

 

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%,
 στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη :