23.9.2013.Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για ειδικές ομάδες στην Κρήτη για το έργο ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α

23/09/2013 10:58  -  839 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                             

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                          

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  (ΔΟΚΑΣ)                           Σητεία 16/09/2013

                                                                            Αρ. πρωτ. 634

 

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΩΤΟΠΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2.1

Η παρούσα αφορά την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή -με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης- αναδόχου, για την διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για ειδικές ομάδες στην Κρήτη (παραδοτέο 4.2.1) του Έργου «Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Όρη Ιτάνου Κρήτης, Όρος Τρόοδος Κύπρου».

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και  Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά Ποσοστό 20%. Η εν λόγω δράση (παραδοτέο) υλοποιείται από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟΚΑΣ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προς ανάθεση εργασίας είναι εφτά χιλιάδες (7.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το παραπάνω παραδοτέο περιγράφεται ως εξής:

Στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.1 «Επιμορφωτικά σεμινάρια για ειδικές ομάδες στην Κρήτη», σύμφωνα με όσα προβλέπονται, πρέπει να διοργανωθούν 3 σεμινάρια και συγκεκριμένα:

 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ημερου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ειδικότερα:

Α) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ημερου ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Εκπαιδευόμενοι:  Όσοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα του τουρισμού (με την ευρεία έννοια) στην περιοχή.

Έως 25 άτομα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων. Η διαμονή θα γίνει στον ανακαινισμένο, από το πρόγραμμα, χώρο φιλοξενίας στο Καρύδι. Η διατροφή, επίσης στον ίδιο χώρο, αλλά και υπαίθρια (snack), ανάλογα με τη δραστηριότητα που θα γίνεται.

Σκοπός: η πλήρης ενημέρωσή τους για την αξία της περιοχής και για τις νέες δυνατότητες ξενάγησης που προσφέρονται μετά την υλοποίηση του έργου «ΓΕΩΤΟΠΙΑ». Επιπλέον, η εξοικείωσή τους με τις υποδομές και εξοπλισμούς περιήγησης στη φύση (π.χ. gps, χάρτες, έντυπα κ.ά.)

Φιλοσοφία σεμιναρίου: βιωματικό – δραματοποιημένου τύπου εκπαίδευση. Κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να γίνουν εργαστήρια-μαθήματα με επίκεντρο την περιοχή, πάνω σε θέματα: γεωλογίας-παλαιοντολογίας, σπηλαιολογίας, γεωμορφολογίας της περιοχής, ανθρωπογεωγραφίας. Επίσης θα πρέπει η εκπαίδευση να περιλαμβάνει επισκέψεις πεδίου, πεζοπορίες, βιωματικές πρακτικές και μεθοδολογίες.

Θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως η προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου Αναδόχου σε θέματα σχετικά τόσο με βιωματικές πρακτικές εκπαίδευσης και εμψύχωσης των εκπαιδευόμενων, όσο και με τις θεματικές που ζητούνται στο εν λόγω σεμινάριο.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει και δράσεις προβολής και δημοσιότητας του προγράμματος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της διοργάνωσης (για την προσέλκυση ενδιαφερόμενων, για την πλήρη ενημέρωσή τους και για τον απολογισμό).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Διατροφή των συμμετεχόντων  (πλήρη διατροφή και κεράσματα τύπου μπουφέ με καφέ), μετακινήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του σεμιναρίου  κατά την παραμονή τους στο Καρύδι, αποζημιώσεις εισηγητών, δαπάνες προβολής-δημοσιότητας κ.ά.

 

Β) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέγιστος αρ. συμμετεχόντων : 50

Προϋπόθεση επιτυχίας: συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λασιθίου και με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης.

Θα κληθούν οι δάσκαλοι να παρακολουθήσουν την πρακτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Χώρος εφαρμογής του προγράμματος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ζάκρου.

Λοιπές δραστηριότητες σεμιναρίου: Επίσκεψη και ξενάγηση στο κέντρο υποδοχής επισκεπτών στο Καρύδι, δραστηριότητες στη φύση κ.λπ.

Ενδεικτικές δαπάνες:

-          διατροφή συμμετεχόντων – κεράσματα τύπου μπουφέ και καφές.

-          Αποζημίωση εισηγητών

-          Αφίσα, πολύπτυχο προγράμματος κ.ά.

 

Γ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέγιστος αρ. συμμετεχόντων : 50

Προϋπόθεση επιτυχίας: συνεργασία με την β’βάθμια εκπαίδευση Λασιθίου και με το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Νεάπολης.

Θα κληθούν οι καθηγητές να παρακολουθήσουν την πρακτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Χώρος εφαρμογής του προγράμματος: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ζάκρου.

Λοιπές δραστηριότητες σεμιναρίου:  επίσκεψη και ξενάγηση στο κέντρο υποδοχής επισκεπτών στο Καρύδι, δραστηριότητες στη φύση κ.λπ.

Ενδεικτικές δαπάνες:

-          διατροφή συμμετεχόντων – κεράσματα τύπου μπουφέ και καφές.

-          Αποζημίωση εισηγητών

-          Αφίσα, πολύπτυχο προγράμματος κ.ά.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Τα παραπάνω σεμινάρια θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τα τέλη του Οκτώβρη 2013.

 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας: www.sitia.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ:www.sitia-geopark.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους έως και την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013.

 Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) και στο τηλέφωνο 2843023775 υπεύθυνη κα Χατζηδάκη Μαίρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΤΕΡΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ