Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για τον Πρωτογενή Τομέα & το Περιβάλλον

12/02/2014 09:08  -  1454 αναγνώσεις

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η οικονομία του δήμου μας, στηρίζεται σε δύο πυλώνες τον Πρωτογενή τομέα και τον Τουρισμό. Βασικό μας μέλημα ήταν και θα είναι η στήριξη της αγροτικής παραγωγής, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της καλλιέργειας της γης, την αύξηση της παραγωγής, (επιμορφώνοντας τους αγρότες),  την ανάδειξη, διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων μας.

Για το σκοπό αυτό:

1) Κάναμε συνεχείς παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο με μηχανήματα και τσιμεντοστρώσεις, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το 1.000.000 €.

2) Τουλάχιστον 300.000 €, δαπανήσαμε ετησίως για τη συντήρηση των γεωτρήσεων και 100.000 € για τη συντήρηση – επέκταση του αρδευτικού δικτύου.

3) ΄Έργα προϋπολογισμού 1.200.000 € ( χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ), αξιοποίηση γεώτρησης στη Λάστρο, αντικαταστάσεις και επεκτάσεις ( με υπογειοποίηση των αγωγών ), αρδευτικών δικτύων βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και αναμένουμε την έγκριση για δημοπράτηση αντίστοιχου έργου προϋπολογισμού, 500.000 €.

4) Προχωρήσαμε στην ανόρυξη 3 γεωτρήσεων

5) Προετοιμάζουμε τη μελέτη για την ενιαία διαχείριση του υδάτινου δυναμικού, στο οροπέδιο της Δ.Ε. Λεύκης.

6) Προωθήσαμε έργα για την αξιοποίηση των επίγειων υδάτων. α) Έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την κατασκευή φράγματος στις Χοχλακιές από πιστώσεις του ΕΣΠΑ ( το έργο θα είναι ώριμο για να χρηματοδοτηθεί από το επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ), και β) Προχωρά από τη ΔΕΗ, η σύνταξη μελέτης για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής, στη Τ.Κ. Ζάκρου. Για την επιμόρφωση των αγροτών μας οργανώσαμε ενημερωτικές ημερίδες με αξιολογότατους ομιλητές που αναφέρονται:

α) Στην κτηνοτροφική εκμ/ση β) Σαλιγκαροτροφία  γ) Καλλιέργεια φραγκόσυκου δ) Μελισσοκομεία ε) Αμπελουργία στ) Καλλιέργεια ελιάς ζ) Ορθές πρακτικές άρδευσης η) Προώθηση αγροτικών προϊόντων κ.λ.π.

Βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο η μελέτη που αναθέσαμε στο ΤΕΙ Κρήτης κόστους 30.000 € και αφορά τις συμπληρωματικές καλλιέργειες, θέλοντας να βοηθήσουμε ενημερώνοντας και επιμορφώνοντας τους αγρότες μας, να ξεφύγουν από τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς.

Μέσω του προγράμματος << ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ >> και τη συνεργασία του ΟΑΣ και του ΤΕΙ Κρήτης ( τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας ), οργανώσαμε 2 τριήμερα Φεστιβάλ με σκοπό την προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων μας ( γλυκά, ελαιόλαδο, μέλι, κρασί, τσικουδιά ) και της Κρητικής διατροφής. Τα Φεστιβάλ είχαν τεράστια επιτυχία με ευνοϊκά σχόλια για τον τόπο μας, τους κατοίκους και τα προϊόντα μας  στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το περιβάλλον είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας, γι’ αυτό και η προσπάθειά μας ήταν συνεχής στην προστασία του και την ανάδειξή του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται αυτής της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

1) Ανάδειξη των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων του Δήμου Σητείας προϋπολογισμού 129.000 €.

2) Αξιοποίηση Α.Π.Ε και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο προϋπολογισμού 210.000 €.

3) Προχωράμε τις διαδικασίες για το έργο Ζήρος – Zero: Πράσινη Αγροτική Κοινότητα Ζήρου, ένα έργο πολλαπλών δράσεων στην περιοχή, προϋπολογισμού 4.700.000 €.

4) Βελτιώσαμε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, κατασκευάσαμε νέους και προετοιμάζουμε μελέτες για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Αναλυτικά: Ολοκληρώθηκε ο βιολογικός των Λιθινών και σύντομα ολοκληρώνονται οι βιολογικοί της Μαρωνιάς και του Χαμεζίου.

Εντός ολίγου υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή ΝΕΟΥ βιολογικού στη Ζάκρο, προϋπολογισμού 549.000 €.

Αναμένουμε την έγκριση δημοπράτησης νέου βιολογικού στους Αρμένους,  ( θα εξυπηρετεί και Ζήρο και Χανδρά ), προϋπολογισμού 252.000 €.

Αναβαθμίστηκε η λειτουργία του βιολογικού στο Παλαίκαστρο, με μια παρέμβαση προϋπολογισμού 120.000 €, και προετοιμάζουμε τη μελέτη επέκτασης ( εντός ολίγου παραδίδεται από τον Ανάδοχο ), του βιολογικού στο Παλαίκαστρο. (Νέα δίκτυα και νέες εγκαταστάσεις τριτοβάθμιας επεξεργασίας ), προϋπολογισμός μελέτης 45.000 €.

Αναμένουμε την αξιολόγηση των προτάσεων που έχουμε υποβάλλει για νέους βιολογικούς στην Αγιά – Φωτιά , Μέσα Μουλιανά και την αναβάθμιση του βιολογικού της Σητείας και την αξιοποίηση των εκροών του για άρδευση.

Προετοιμάζουμε τις μελέτες για νέους  βιολογικούς στη Σφάκα, Τουρλωτή και Αχλάδια, ( οι μελέτες βρίσκονται στο τελικό στάδιο καθορισμού του αποδέκτη όπως προβλέπεται από τη νέα νομοθεσία ).

Σύντομα αναθέτουμε τις μελέτες των βιολογικών στους Πεύκους , Χρυσοπηγή και Λαγκάδα.

Όλες οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από τη ΔΕΥΑΣ,  η οποία απέκτησε διαχειριστική επάρκεια, συνθήκη απαραίτητη για να μπορεί να υλοποιεί τέτοια έργα. ( Πέρα των ανωτέρω παρεμβάσεων η ΔΕΥΑΣ έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα ευρύτερο σύνολο δράσεων στα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στον απολογισμό της ΔΕΥΑΣ ).

5) Αντικαθιστούμε στο χώρο κατασκευής του ποδηλατοδρόμου τον συμβατικό φωτισμό με φωτισμό από φωτοβολταικά φωτιστικά, ( περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος ), προϋπολογισμός 700.000 €.

6) Αναθέσαμε στο Ι.Τ.Ε, μελέτη με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης και τη δημιουργία συνθηκών προσάμμωσης των παραλιών της πόλης της Σητείας και του Μακρύ – Γιαλού, ( κόστος μελέτης  75.000 € ).

7) Αναδείξαμε μέσω του έργου, << Γεωτόπια >>, το φυσικό περιβάλλον του << Φυσικού Πάρκου Σητείας >> και προετοιμάζουμε το φάκελο υποβολής υποψηφιότητας για τη δημιουργία  << ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ >>.

Επεκτείναμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης σ’ όλο τον Καλλικρατικό Δήμο.

Ενθαρρύναμε την ιδέα του εθελοντισμού για την προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος με διάφορες δράσεις όπως: Δεντροφυτεύσεις, καθαρισμό αυτών, προστασία άγριας χλωρίδας & πανίδας κ.α.

Μεριμνήσαμε με την περιφέρεια για τη σύνταξη μελέτης χωροθέτησης των Α.Π.Ε η οποία βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης. ( Για να κλείσει ένα θέμα που ταλανίζει την τοπική κοινωνία).

Συμμετέχουμε στο δίκτυο << Σύμφωνο των Δημάρχων >>, με σκοπό να προγραμματιστούν δράσεις στο Δήμο μας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός του ορίου του Δήμου μέχρι το 2020.