23/6/2021 Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

23/06/2021 09:08  -  1 αναγνώσεις

 

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076374 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κρήτη 2014-2020»