Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 30/11/2017

11/12/2017 11:53  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 30/11/2017