Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 30/4/2018

15/05/2018 09:54  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 30/4/2018