ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΛΤΣ 2018

19/10/2018 11:51  -  1 αναγνώσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δημοτικού Λιμενιικού Ταμείου Σητείας 2018.

Κατεβάστε το πίνακα παρακάτω.