ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΥ 2020

31/01/2020 12:30  -  1 αναγνώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΥ 2020