Τοποθετήθηκαν οι Δ/ντές και οι Προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες του Ο.Ε.Υ Δήμου Σητείας.

11/04/2014 11:18  -  1700 αναγνώσεις

Τοποθετήθηκαν οι Δ/ντές και οι Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Ο.Ε.Υ στο Δήμο Σητείας σύμφωνα με απόφαση Δημάρχου.

Δείτε παρακάτω τα συνημμένα αρχεία.