ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

21/03/2023 09:06  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ .

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 22/03/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2023