ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Ε/2023 για την πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το ν.4912/2022 και το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει

24/03/2023 13:12  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Ε/2023 για την πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το ν.4912/2022 και το άρθρο 31 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει