ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

21/03/2023 11:19  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-05-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2023.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-03-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-03-2023