Βεβαίωση Έναρξης Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου

12/09/2017 14:07  -  1 αναγνώσεις

 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

TMHMA ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Βαρθολομαίου 9

Ταχ. Κώδικας : 72300

Πληροφορίες: Κολυδάκη Αργυρώ,  

            Λεωνίδας Τερζής

Τηλέφωνο : 28430-24263, 23775

Fax : 28430- 24263, 23775

Email : kolidakia@sitia.gr, terzis_l@yahoo.gr

 

 

Σητεία, 5/09/2017     

               Αρ. πρωτ.:              

 

 

Προς:  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης

         Δουκός Μποφώρ 7

    Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002307

Σύμφωνα με την Α.Π 2880/26-5-17 . Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ», ορίζεται ως ημερομηνία ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ, η 1/8/2017.

Κατά την ημερομηνία αυτή, πιστοποιείται ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου:

  • Πρόσληψη των στελεχών σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης
  • Παραχώρηση χρήσης ή συστέγασης του χώρου ή ενοικίασης αυτού (για την περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος)
  • Ολοκλήρωση διαμόρφωσης του χώρου και εγκατάστασης του προβλεπόμενου εξοπλισμού (ή υπολειπόμενων ενεργειών)
  • Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην πρόσκληση, την πρόταση του Δικαιούχου και την Απόφαση Ένταξης


   Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ